ค้นหาการเรียกคืน (Recall) ปัจจุบัน


การค้นหาจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกคืนเพื่อเปลี่ยนอะไหล่ถุงลมนิรภัย Takata (Recall) ที่เกี่ยวข้องพร้อมการแจ้งเตือนลูกค้า หากต้องการรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Audi อย่างเป็นทางการใกล้บ้านท่าน

การเรียกคืน (Recall): การเรียกคืนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน การเรียกคืน (recall) ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อรถของคุณ ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

ป้อน 17 – ตัวอักษรหมายเลขตัวถัง VIN (Vehicle Identification Number) เพื่อตรวจสอบว่าการเรียกคืน (Recall) มีผลกับ Audi ของคุณหรือไม่ โปรดตรวจสอบคู่มือรถของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาหรือตำแหน่งหมายเลขตัวถัง (VIN) ของรถคุณ

หมายเลขตัวถังโปรดทราบว่าหมายเลขตัวถัง (VIN) ไม่ได้ใช้ตัวอักษร “โอ (O)” , “ไอ (I)” หรือ “คิว (Q)”

หากต้องการนัดหมายบริการ โปรดไปที่ https://www.audi.co.th/sea/web/th/service/service-center.html เพื่อค้นหาตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวก


กรุณาตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าหมายเลขตัวถังที่กรอกข้อมูลนั้นถูกต้อง