Tra cứu các chiến dịch triệu hồi hiện tại.


Công cụ tìm kiếm sẽ đưa ra thông tin về các chiến dịch triệu hồi hiện tại của khách hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ đến Đại lý được ủy quyền của Audi.

Triệu hồi: Triệu hồi xử lý các khiếm khuyết liên quan đến an toàn của xe cơ giới. Vì lợi ích của sự an toàn, bất kỳ sự triệu hồi nào ảnh hưởng đến chiếc xe của bạn nên được thực hiện ngay mà không chậm trễ.

Nhập số VIN gồm 17 ký tự (Số khung xe) để kiểm tra xem chiếc xe Audi của bạn có nằm trong chiến dịch triệu hồi không? Vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng để biết cách tìm kiếm số VIN trên xe của bạn.

Số VIN của xeXin lưu ý rằng số VIN (Số khung xe) không sử dụng các chữ cái "O", "I" hoặc "Q".

Để đặt lịch hẹn dịch vụ, vui lòng truy cập http://www.audi.vn/sea/web/vnvi/company.html để liên hệ đến Đại lý gần nhất.


Vui lòng xác minh lại số VIN mà bạn đã nhập là chính xác.